Om oss

Vi på Compo Systems Sweden AB arbetar kontinuerligt med att ta fram effektiva lösningar till byggindustrin och har tagit fram en mängd olika rationella byggprodukter!

Konstruktionen är flexibel och passar de flesta byggnaders design. Resultatet är ett extremt starkt, energisnålt och kostnadseffektivt byggsystem. Vilket kommer att spara energi, tid, pengar och arbetskraft

Företaget ska utveckla en industriell kvalitetstyrd produktion. Vi ska på bästa möjliga sätt tillvara ta allas intressen med hänsyn till högsta affärsmoral och sundetik. Introducera och etablera oss på den Europeiska marknaden som leverantörer till olika industrier och branscher.

Vi ska regelbundet utbilda samtliga medarbetare i kvalitetsarbetet. Syftet är att samtliga medarbetare skall känna till vår miljö- och kvalitetspolicy samt vad de kan göra för att påverka kvaliteten i företaget. Alla i företaget skall ha kompetens för det arbete de utför och det får man genom Compos egna interna utbildningsprogram i panel- och systembyggnadsteknik.

Vår miljö och kvalitetspolicy

Vår målsättning är att uppfylla våra kunders överenskomna behov, samhällets krav och företagets egna resurser och förutsättningar. Detta gör vi genom att:

  • COMPO skall alltid sträva efter att utveckla användningen av förnyelsebara råvaror och miljövänliga säkra tillverkningsprocesserna.
  • COMPO skall ständigt söka efter nya metoder som resulterar i, ur miljösynpunkt, säkra produkter.
  • COMPO:s leveranser skall ske genom returkassettsystem som eliminerar användandet av emballage.
  • Att utföra vårt arbete rätt från början med motiverade medarbetare.
  • Att ständigt förbättra och utveckla verksamheten ur miljö- och kvalitétssynpunkt.
  • Att förebygga föroreningar.
  • Att följa lagstiftningar för miljö och kvalité.
Previous slide
Next slide